Skip to content, sitemap or skip to search.

Unelte personale
Join now
Locaţia curentă este: Prima pagină Română News Coaliția internațională a organizațiilor ce luptă pentru libertatea Internetului îl îndeamnă pe W3C să respingă „Encrypted Media Extensions”, o propunere de încorporare a „Digital Restrictions Management” în Web.

Coaliția internațională a organizațiilor ce luptă pentru libertatea Internetului îl îndeamnă pe W3C să respingă „Encrypted Media Extensions”, o propunere de încorporare a „Digital Restrictions Management” în Web.

Autor: Zak Rogoff Published on 2013-05-07 15:24
Boston, Massachusetts, SUA – miercuri, 24 aprilie 2013 – Astăzi, o coaliție de douăzeci și șapte de organizații a publicat o scrisoare comună adresată lui „World Wide Web Consortium” (abr. W3C), organizație ce stabilește standardele pentru Web, în care condamnă „Encrypted Media Extensions” (abr. EME, rom. Extensii de Medii Criptate). EME este o propunere de a încorpora suportul pentru „Digital Restrictions Management” (abr. DRM, rom. Gestiunea Restricțiilor Digitale) – sistemele folosite de firmele din domeniile mediilor digitale și tehnologiei pentru a restricționa vizionarea, împărțirea, înregistrarea și transformarea lucrărilor digitale – în HTML, limbajul de bază al Web-ului.
Stop DRM in HTML5

Traducere realizată de Ceata.

Coaliția ce se opune lui EME le include pe Free Software Foundation (abr. FSF, rom. Fundația pentru Programe Libere) și organizațiile sale surori din Europa, America Latină și India; Electronic Frontier Foundation (abr. EFF, rom. Fundația Frontiera Electronică), Creative Commons (abr. CC, rom. Bunuri Comune Creative), Fight for the Future (rom. Luptă pentru Viitor), Open Knowledge Foundation (abr. OKFN, rom. Fundația pentru Cunoștințe Deschise), Free Culture Foundation (rom. Fundația pentru Cultură Liberă), April (rom. Aprilie), Open Technology Institute (abr. OTI, rom. Institutul pentru Tehnologii Deschise); și câteva filiale ale Partidului Pirat. În scrisoare (al cărei text complet este disponibil la adresa: http://www.defectivebydesign.org/sign-on-against-drm-in-html), aceste organizații expun motivele pentru care se opun lui EME și îi încurajează pe utilizatorii principiali ai Web-ului să semneze petiția „Defective by Design” (rom. Proiectat Defect) împotriva DRM-ului în HTML la adresa http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5. Pe data de 3 mai, Ziua Internațională împotriva Restricțiilor Digitale, campania proiectului „Defective by Design” își propune să înmâneze 50.000 de semnături ale petiției la biroul lui W3C din Cambridge, Massachusetts.

Scrisoarea aduce argumente care susțin afirmația că „DRM-ul restricționează libertatea publicului, chiar mai mult decât prea zeloasa lege a drepturilor de autor” și atenționează că pentru W3C, „ratificarea lui EME ar fi o renunțare la responsabilitate; ar dăuna interoperabilității, ar introduce programe nelibere în standardele W3C și ar perpetua modelele de afaceri opresive. Ar contrazice principiile pe care W3C le citează ca fiind cheie pentru misiunea sa și ar cauza o serie de probleme serioase pentru miliardele de oameni care folosesc Web-ul.”

EME este sponsorizat de câteva firme puternice care sunt membri ai lui W3C, ca Microsoft, Google și Netflix. Aceste firme promovează DRM-ul atât din propriile lor motive cât și ca parte a relațiilor lor apropiate cu firmele mari din domeniul mediilor digitale.

Ca să restricționeze vizionarea, împărțirea, înregistrarea și transformarea mediilor digitale, utilizatorii de calculator vor trebui să fie împiedicați să modifice modulele folosite pentru a viziona mediile (altfel oamenii ar modifica programul și ar elimina restricțiile). Asta îl face pe DRM prin natura sa să fie incompatibil cu programele libere. Scrisoarea susține că consfințirea programelor nelibere în însuși standardul HTML ar diminua semnificativ valorile libertății, dezvoltării personale și descentralizării care sunt atât de critice pentru „Web” așa cum îl știm.

Directorul executiv al lui FSF, John Sullivan, a spus că „introducerea DRM-ului în HTML este o nouă încercare a Hollywood-ului și a apropiaților acestuia de a câștiga controlul asupra calculatoarelor noastre de acasă și mobile cu scopul de a restricționa modul în care folosim mediile pe Web. DRM-ul transformă aceste firme în paznici capabili să filtreze și să controleze nu doar filme și muzică dar și resurse educaționale – orice este digital. FSF și partenerii săi nu vor permite acestor firme să strecoare această schimbare în limbajul de bază al Web-ului. Vrem World Wide Web, nu Hollyweb.”

Și expertul în Web și membru al grupului de lucru W3C HTML, Manu Sporny, a atenționat că EME va stimula o nouă proliferare de module de navigator proprietarărești incompatibile pentru redarea mediilor împovărate de DRM, dăunând interoperabilității pe Web. Aceasta va evolua contra principiilor declarate de W3C, care includ un angajament explicit pentru „interoperabilitate globală”, ca parte a recomandărilor Open Stand, al cărora W3C este semnatar.

Coaliția ce semnează scrisoarea este un grup internațional de organizații ce luptă pentru programe libere și libertatea Internetului. Frédéric Couchet, directorul executiv al organizației franceze pentru programe libere, April, a scris că „DRM-ul este o amenințare cumplită din partea industriei de divertisment îndreptată împotriva propriilor clienți. Acceptând propunerea numită EME, W3C ar deveni un complice la impunerea DRM-ului fiecărui utilizator de calculator.”

W3C găzduiește textul complet al propunerii EME pe situl său la adresa: https://dvcs.w3.org/hg/html-media/raw-file/tip/encrypted-media/encrypted-media.html.

Despre Free Software Foundation

Free Software Foundation, înființată în 1985, este dedicată promovării drepturilor utilizatorilor de calculator de a folosi, studia, copia, modifica și redistribui programele de calculator. FSF promovează dezvoltarea și folosirea programelor libere – în particular, sistemul de operare GNU și variantele sale de GNU+Linux – și a documentației libere pentru programele libere. De asemenea, FSF contribuie la conștientizarea problemelor etice și politice în ceea ce privește libertatea în folosirea programelor de calculator, iar siturile sale de la adresele fsf.org si gnu.org sunt o sursă importantă de informare despre GNU+Linux. Donațiile pentru susținerea activității pe care FSF o desfășoară pot fi făcute la adresa http://donate.fsf.org. Sediul său se află în Boston, MA, SUA.

Contact

Zak Rogoff
Director de campanii
Free Software Foundation
Birou: +1 (617) 542 5942 x31
Mobil: (202) 489 6886
zak@fsf.org

Acţiunile documentului

The FSF is a charity with a worldwide mission to advance software freedom — learn about our history and work.

fsf.org is powered by:

 

Send your feedback on our translations and new translations of pages to campaigns@fsf.org.